Bali különleges, gyógyító energiája

2020.10.20

Aki már járt Balin, biztos, hogy érezte, hogy a helyi emberek kedvességén, a páratlanul gazdag kultúrán és a gyönyörű természeti kincseken túl, van valami különleges energia is, ami belengi az Istenek szigetét.

Bali, Indonézia szellemi központja. A lakosság közel 90 százaléka hindu, és a vallás központi szerepet tölt be mindennapi életükben. Bali a világ egyik legélénkebb helyszíne a spiritualitásnak, az önfelfedezésnek, tisztulásnak, éppen ezért rengeteg olyan embert vonz a világ minden tájáról, akik érdeklődnek a gyógyítás, a jóga, a meditáció, a tudatosság és az átalakulás iránt.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy Balin mi hajtja azt a hatalmas energiát, először ismerkedjünk meg Bolygónk energiaközpontjaival, más néven csakráival.

Mik azok a csakrák?

Egészen biztosan hallottál már a csakrákról, azok működéséről és fontosságáról. A csakrák alapvetően testünk energiaközpontjai, amelyek egészségben és kiegyensúlyozottan tartanak minket fizikai, mentális és érzelmi síkon. Az emberi testen 7 fő csakra található, melyek gerincünk mentén haladnak fel egészen a fejtetőig és fizikai, valamint aurikus testünk (testünk finomenergiája) biztonságos funkcióiért felelnek.

Ezek az energiaközpontok azonban nem kizárólag csak az embereken lelhetőek fel. Az állatoknak is vannak csakrái, sőt Földanyának is, hiszen a Föld is egy élőlény, mely saját kreativitását használja önnön fejlődésére.

A Föld a Naprendszer bolygóinak egyike, az élet mátrixa. Vajon milyen lehetőségek rejlenek az életben? Bolygónk fő célja, hogy megtalálja a válaszokat erre a kérdésre, majd a tudást tovább adja az egész Univerzumban.

A Föld nem fél, nincsenek titkai. Bízz Földanyában, figyelj a szavára! Harmonizáld egyéni céljaidat a Föld céljaival, így kialakul egy kölcsönös bizalom, s ha a bizalom megvan, akkor válik érthetővé Bolygónk üzenete is felénk.

Hogyan kommunikál velünk Földanya? Az információ továbbításához energiára van szükség, melynek legnagyobb koncentrációja a Föld csakrákból származik, olyan helyekről, ahol a Föld energiaszerkezete finomabb, rezgésszintje magasabb, mint máshol. A Föld csakrái olyanok, mint egy élő test szervei, amelyek létfontosságú szerepet töltenek be a világ egészségében, s a Bolygón élő minden élőlény életében.

Mindegyik csakra eltérő, kettős funkciót lát el:

1. Az általános globális egészség fenntartása
2. Információval kódolt energia továbbítása és fogadása

Minden kontinensen található egy nagy Föld csakra, Antarktisz kivételével. Az egyes csakrák középpontjában egy fő szent hely található. Ettől a szent központtól a csakra kör alakúan kibővül - sugara több száz km-ig terjed. Ha egy Föld csakra optimális állapotban működik, akkor a hozzávetőleges sugara a legtöbb esetben körülbelül 1300 km. Természetesen ez csak egy átlagérték, mivel minden csakra egy élő szerv, melyek kitágulnak és összehúzódnak, az őket érintő dolgok hatására. A Föld csakráknak mélysége és magassága is van. Így a Föld csakra általános alakja gömb alakú, maximális kerülettel a Föld felületén, függőleges kiterjesztéssel a légkörbe és föld alatti irányba, hogy kapcsolatba kerüljön a Föld mélyebb struktúráival.

A csakrák közepén lévő szent helyek nagyban meghatározzák a Bolygó célját. Az adott helyhez fűződő mítoszok, legendák és archetipikus szimbólumok rávilágítanak a Föld csakráinak működésére, s az adott területeken élő kultúrák is átveszik a környékén található Föld csakra "jellemvonásait".

Minden egyes csakra finom energiák dinamikus örvénye. Bizonyos helyzetekben ezek az erők az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányban is foroghatnak és spirálisak. A Föld csakráira mély hatást gyakorol a Nap és a Hold ritmusa is, valamint magának a Bolygónak a saját különféle mozgása is.

A Naprendszeren kívül a Föld csakrák nyitva vannak a négy elem - a tűz, a levegő, a víz és a föld - erőihez is. Ezért az összes Föld csakra vízszintes méretei a Föld felületét érintik, ahol közvetlen érintkezésbe kerülnek a Nappal, a földdel, a levegővel és a vízzel. Nincsenek földalatti vagy tengervíz alatti csakrák.

Földünk 7 csakrája (energiaközpontja) és azok elsődleges funkciói:

1. csakra: Gyökér csakra (színe piros): Shasta hegy (California - USA)

Generálja az univerzális életerőt annak megtestesülése előtt, biológiai formában.

2. csakra: Szakrális csakra (színe narancs): Titicaca tó (Bolívia és Peru határán, magasan az Andok hegységben - Dél-Amerika)

Szabályozza az új fajok megjelenését és a Föld életének fő fejlődési előrehaladását.

3. csakra: Napfonat csakra (színe sárga): Uluru-Kata Tjuta hegység (Ausztrália)

Fenntartja az életerőt és egészséget minden egyes élőlényben.

4. csakra: Szív csakra (színe zöld): Stonehenge, Glastonbury és Shaftesbury (Anglia)

Fejleszti az emberekben élő szeretetet, együttérzést egymás iránt, így emelvén a Földön fellelhető minden egyes élet rezgésszintjét.

5. csakra: Torok csakra (színe kék): Gízai piramisok, Sinai hegy (Egyiptom), Olajfák hegye (Jeruzsálem)

Aktiválja a közvetlen kapcsolattartást Földanya szellemével.

6. csakra: Harmadik szem csakra (színe: lila, indigo): Korszakok aktivációs központja, mely minden egyes új korszak beköszöntekor helyet vált, 150-200 évente nyugatabbra oriántálódik Bolygónkon. (Ez a Föld tengely körüli mozgásának köszönhető). Jelenleg (1904 és 2084 között) a harmadik szem csakra földrajzilag összekapcsolódik a világ szívcsakrájával, mely Angliában található.

Ez a Föld csakra lehetővé teszi minden élőlény számára, hogy hosszabb időn keresztül részesei lehessünk az élet főbb fejlődési szakaszainak a Földön.

7. csakra: Korona csakra (színe: ibolya, fehér, ezüst, arany): Kailash hegy (Tibet), a Transhimalaya hegységben található, a hinduk, buddhisták, bon vallásúak és jainisták szent hegye.

Támogatja a teljes egység megteremtését a Föld és az egyén fejlődésében, minden életet örökkévalóságának szentelve.

A Föld "forgókerekei" és energiaörvényei:

A 7 fő csakrán kívül Bolygónk testén energiaörvények és négy nagy "energetikai forgókerék" is található, specifikus helyeken. Az Egyenlítőtől északra két 'yang' terület, amelyek a tűz és a levegő férfias elemeit szabályozzák; és két 'yin' központ a déli, női féltekén, amelyek a vizet és a földet irányítják. Ez a négy forgókerék a körülményeknek megfelelően bármelyik irányba képes forogni. Ez az erőteljes pörgési hajlam azt eredményezi, hogy ennek a négy keréknek nagyobb a maximális sugara - akár 2800 km is lehet -, mint a Föld csakráinak. Ezt a négy kereket egyenlőnek kell tekinteni a hét csakrával.

Az energiaörvények is hasonlóak a csakrapontokhoz, amelyek nagy energiájú és átalakító helyek. Emellett intenzív pontok is, amelyek felerősíthetik az esetlegesen átélt érzelmeket. Összekapcsolódnak a csakrapontokkal, és együttesen alkotják a Föld energetikai rácsát.

A Föld energiavonalai:

(melyet nyugaton Ley vonalaknak, Kínában Sárkányvonalaknak, Dél-Amerikában Szellemvonalaknak, míg az ausztrál őslakosok Álomvonalaknak hívják)

A csakrákon, forgókerekeken és energiaörvényeken kívül két energiavonal, úgynevezett Ley vonal is tekereg a Föld körül, mint egy DNS szál, melyek az egyik Föld csakrát kötik össze a másikkal, s melyekről úgy gondolják, hogy magas vibrációjú energetikai információkat hordoznak. Ahol a Ley vonalak keresztezik egymást, ott magas energiapontokat és nagy koncentrációjú elektromos töltést generálnak.

Két ilyen hely van a világon, ahol a két nagy Ley vonal találkozik. Az egyik a Titicaca tónál, Bolivia és Peru határában az Andok hegységben, mely hely egyben a Föld 2. csakrája is, a másik pedig nem más, mint Bali.

Bali, gyógyító energiája:

Bali a két nagy Ley vonal egyik kereszteződésében fekvő energiaörvény, mely nagy erővel és energiával bír, s egyben a Föld Kundalini energiájának helyszíne is. Úgy gondolják, hogy ez a központ megtisztítja a Föld energetikai "vérét", ezáltal saját lelkünk és testünk megtisztulásában és megújulásában is óriási szerepet játszik. Bali lényegében a Bolygó spirituális tisztulásáért felelős energiaközpont. Valójában nincs még egy olyan gyógyító hely a világon, mint Bali. Amint a földjére lépünk, egészen egyedülálló energiát érezhetünk, melyet nehéz szavakkal leírni.

Balin a Ley vonalak nem egy, hanem hat szent helyen haladnak át, ahol az egyes elemek energiája tisztul meg.

1. Uluwatu templom

Itt lép be Balira az Ausztráliából érkező "női Sárkány" (az egyik Ley vonal), ahol megtisztul a földi elem energiája és a fény minősége.

2. Batur vulkán

(mai napig aktív, a balinézek második legszentebb hegye)

itt tisztul meg a tűz elem energiája és a szabadság minősége.

3. Batukaru templom

Itt lép be Balira a "férfi Sárkány", mely a Titicaca tó felől érkezik Peruból (a másik Ley vonal), ahol megtisztul a víz elem energiája és a szeretet minősége.

4. Agung vulkán

(az Istenek székhelye, a sziget legmagasabb és legszentebb pontja):

itt tisztul meg a levegő elem energiája és az élet minősége.

Az Agung vulkán lábánál található a balinéz hinduk legősibb, legszentebb és legnagyobb templomkomplexuma is, a Besakih Hindu Anyatemplom.

5. Tirtha Empul szent forrás és templom

(a balinézek ősi zarándokhelye a spirituális megtisztulásra)                               itt tisztul meg az éter elem energiája, s a női és férfi Sárkány (a két Ley vonal) itt merül a szent forrásvíz alá, a halhatatlanság "isteni italába".

6. Pulaki templom

ez a hely olyan funkciót tölt be, mint egy dimenzió kapu, amely segíti az egész tisztítási folyamatot.

Mindezeket figyelembe véve, nem csoda, hogy Balit az átalakulás, a megtisztulás, s a rezgésszint emelésének központi és meghatározó helyeként ismeri a világ.

A balinéz emberek körében évszázadok óta ismert, hogy Bali tölcséres energiát hordoz, így váltva ki ébredést és változást az egyén életében. A szigetre látogatóknak is nehéz figyelmen kívül hagyni ezt a meghatározó erőt, még akkor is, ha az illető nem feltétlenül hisz az ilyen típusú dolgokban.

Bali megragad és végigvezet az úton, hogy a régi, a minket már nem szolgáló, fejlődésünket hátráltató energiáktól felszabadítson és bevezessen egy új, tiszta energiába, újjászületés élménnyel ajándékozva meg ezzel. A változás üdvözlése és elfogadása elképesztően felszabadító, mely lehetővé teszi számunkra, hogy tovább lépjünk önmagunk következő verziójába.

Míg igaz az, hogy mindenki másképp éli meg ezeket az energikus helyeket -egyesek érzékenyebbek lehetnek a magas rezgésekre-, addig egy dolog egészen biztos. Ezek a helyek, mint Bali is, rádöbbentik az embert, hogy mennyi minden történik önmagunkban. Felerősítik az élményeket, érzéseket, s bármi, ami nincs összhangban természetes éneddel, azt pillanatok alatt a felszínre dobja, hogy szembesítsen az igazsággal. Csak így ismerheted meg valódi énedet, önvalódat, s csak így tudsz gyógyulni. Ez az integráció lehet kihívást jelentő, ugyanakkor eufórikus és szemfelnyitó is, de mindenképpen tisztítólag hat és visszavezet szíved s lelked legmélyére, a "forráshoz".

Bali.... Újra és újra visszahív, vagy először szólít meg és a lelked ismeretlenül is oda vágyik. Ha a szigetre gondolsz, melegség járja át a szívedet. Nem tudod megmagyarázni a miérteket, csak azt érzed, hogy menned kell, az Istenek szigetére. De talán most már érted.

Bali hívja a szíveket, hiszem, hogy azért, hogy megtisztítsuk energetikai útjainkat és megnyissuk a teret a fény befogadására, az új és tiszta energiákra, melyeket kisugárzunk a világba, ezzel segítve a Föld minden egyes lakója rezgésének emelését, hogy egy magasabb, tisztább tudatossági szintre léphessünk, mi emberek.

Hát ebben segít Bali, Földanyával egyetemben.

Írta: Farkas Erika - Minden jog fenntartva!

A cikk szellemi tulajdon, ezért nem másolható, csak közvetlenül ezen oldalról osztható!